AKUPUNKTUR TARİHÇESİ

Akupunktur, vücuttaki tanımlı noktalara iğne batırılarak uygulanan bilimsel bir tedavi yöntemidir. Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) ve akupunkturun tarihi 5000 yıl öncesine dayandığı kabul edilir. Huang Di Nei Jing (MÖ 2696-2598) tarafından yazılan ve Sarı İmparatorun Dahiliye Klasiği Kitabında (THE YELLOW EMPEROR’S CLASSIC OF İNTERNAL MEDICINE) chi’nin dolaştığı kanallar, akupunktur meridyenleri ve noktaları ilk olarak tarif edilmiştir. 

Çin tıbbi geleneklerinin en etkin biçimlendiği dönem Han hanedanlığı dönemidir (MÖ 2 yy-MS 2 yy). Bu dönemde Çinli düşünürler yaşanan durumları ilk defa belirli nedenlere dayandırmışlardır. Doğa olayları, yin-yang ve beş element gibi kavramlarla simgelenmiş ve sağlık ile hastalıklar bu kavramlarla açıklanmaya başlanmıştır.   

Akupunkturun tarihinin çok eskilere dayandırılmasında kanıt oluşturan arkeolojik kalıntılar genelde iğnelerdir. Ancak unutmayalım ki o dönemlerde neredeyse tüm kültürlerde kesme, delme, yakma ve kanatma gibi yöntemlerin tedavi amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Örneğin Sarı İmparatorun İç Hastalıkları Klasiği kitabına göre iğneler aynı zamanda apseleri boşaltmak ve eklemlerde biriken suyu uzaklaştırmak için de kullanılmaktaymış.

 

Bunlara bir örnek “Buz adam Ötzi”dir.

1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alplerinde keşfedilmiş olan, 5300 yıl önce yaşamış bir adamın doğal şartlarda oldukça iyi korunmuş mumyasıdır. İsmini bulunduğu vadiden almıştır. Mumya üzerinde yapılan incelemelerde bel, kalça, diz ve ayak bileğinde dejeneratif değişiklikler olduğu yine çoğu bu bölgelere yapılmış çok sayıda dövmelerin ve dağlamaya işaret eden bulguların tedavi amacıyla uygulanmış olabileceği ileri sürülmüştür.   

 

1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alplerinde keşfedilmiş olan, 5300 yıl önce yaşamış bir adamın doğal şartlarda oldukça iyi korunmuş mumyasıdır. İsmini bulunduğu vadiden almıştır. Mumya üzerinde yapılan incelemelerde bel, kalça, diz ve ayak bileğinde dejeneratif değişiklikler olduğu yine çoğu bu bölgelere yapılmış çok sayıda dövmelerin ve dağlamaya işaret eden bulguların tedavi amacıyla uygulanmış olabileceği ileri sürülmüştür.  

 

O zamana kadar yaygın olarak öğretilen ve kullanılan akupunktur 1822 yılında Çin yönetimi tarafından, tıbbı modernleştirmek adına yasaklamış ve öğretilmesi engellemiştir. Bundan sonra yeraltına çekilen ve daha çok Japonlar tarafından uygulanmaya devam edilen akupunktura 1876 yılında Japonya’da da yasak konmuştur. Ancak 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla akupunktur tekrar serbest bırakılmıştır. 1950 yılındaki Büyük Atılım ve 1960’lardaki kültürel devrim dönemlerinde Mao akupunkturu teşvik etmiştir. Bunun en temel nedeni, zor koşullarda bulunan ve doktorsuz olan çok sayıda insana sağlık hizmetini bu sayede sunabilmektir. 

Akupunktur 1970 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmıştır. 1972 yılında Nixon’un Çin ziyareti ile akupunktur Amerika’da da duyulmuş ve popülarite kazanmıştır.  Amerika’da NIH (National Institute of Health=Ulusal Sağlık Örgütü) 1998 yılında akupunkturun birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini ve etkin olduğunu açıklamıştır.